Home

Psyche in Evenwicht is een online psychologiepraktijk voor de diagnostiek en behandeling van psychische klachten bij volwassenen in de generalistische basis GGZ (GBGGZ). Hierbij kunt u denken aan klachten zoals somberheid en angst, maar ook aan problemen rondom het verwerken van een trauma zoals na een nare medische behandeling of een problematische bevalling, zwangerschapsgerelateerde psychische klachten, rouw- en verliesverwerking, slaapproblemen, overmatig piekeren en onzekerheid.

Psyche in Evenwicht heeft, naast het behandelen van de bovenstaande psychische klachten, een expertise in het behandelen van mensen met hersenletsel en diens naasten. Wij behandelen de psychische gevolgen van het letsel aan de hersenen. Door het hersenletsel kunnen er namelijk naast de zichtbare fysieke problemen, ook onzichtbare problemen ontstaan. Deze problemen liggen op het gebied van het denken (bijv. geheugenproblemen, problemen in taal en spraak), het gedrag, de stemming, de mentale belastbaarheid (vermoeidheid) en de acceptatie- en verwerking. Wij behandelen zowel de gevolgen van hersenletsel die bij de geboorte, als die in de volwassen leeftijd is ontstaan.

In individuele online gesprekken helpen wij u om weer grip te krijgen op uw klachten en de nare ervaringen die tot de klachten hebben geleid een betere plek in uw leven te geven. De online behandeling kan naast het Nederlands, indien gewenst, ook worden uitgevoerd in het Engels en het Marokkaans-Arabisch.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 06-28267366 (zie ook contactgegevens) of u kunt het contactformulier invullen. De huidige wachttijd vindt u hier.


Dringende zaken:

Voor aangelegenheden die echt niet kunnen wachten tot de volgende behandelafspraak, kunt u voor overleg bellen op werkdagen van 17:30 - 18:00 uur, een duidelijk bericht achterlaten op de voicemail of een bericht sturen via het contactformulier. Wanneer er sprake is van een acute situatie die niet zolang kan wachten of wanneer er een crisis plaatsvindt buiten de openingstijden van de praktijk, moet u zich wenden tot de huisarts of huisartsenpost die zonodig de crisisdienst kan consulteren. Ook wil ik u wijzen op de site www.113.nl en het telefoonnummer 0900-0113 voor meer informatie of direct contact.