Behandeling

Behandelmethoden

Op basis van de analyse van uw klachten gedurende de intakeprocedure wordt een behandeling op maat gemaakt. Er kunnen afhankelijk van uw klachten technieken toegepast worden uit verschillende therapiemethoden, waarbij geput wordt uit de cognitieve gedragstherapie, schematherapie en Acceptatie en Commitment therapie (ACT). Ook wordt gewerkt met Eye Movement Desensitization and Reprocessing, beter bekend als EMDR-behandeling. EMDR is een techniek die ingezet wordt om te helpen bij het verwerken van een ingrijpende of nare gebeurtenis. Bij Psyche in Evenwicht is de insteek van de behandeling doelgericht, zodat de behandeling niet langer duurt dan nodig is en u zo snel mogelijk in staat bent om de stappen te zetten die nodig zijn om u beter te voelen. De meeste behandelingen zijn één op één, maar indien dit wenselijk is voor uw behandeling zal in overleg met u een naaste worden uitgenodigd bij één of meerdere behandelingen.

Uit recente studies blijkt dat online behandeling een zeer effectieve vorm van behandeling is. Uit een meta-analyse waarin 24 studies zijn onderzocht blijkt dat psychologische behandeling via beeldbellen effectief is voor het behandelen van verschillende psychische stoornissen, waaronder PTSS, angststoornissen en depressie.

Varker, T., Brand, R. M., Ward, J., Terhaag, S., & Phelps, A. (2019). Efficacy of synchronous telepsychology interventions for people with anxiety, depression, posttraumatic stress disorder, and adjustment disorder: A rapid evidence assessment. Psychological Services, 16(4), 621–635. psycnet.apa.org/doi/10.1037/ser0000239

Voortgang en Evaluatie

De online behandeling wordt aan de hand van het behandelplan uitgevoerd. Dit behandelplan wordt tijdens de behandeling regelmatig geëvalueerd om de voortgang te bepalen. Aan de hand van de evaluatie kan indien nodig de behandeling worden bijgesteld. Uiteraard wordt iedere aanpassing eerst met u besproken. Verder kan gaandeweg de behandeling blijken dat de inschatting die tijdens de intake voor de prestatie gedaan is wijzigt, omdat er meer zorg nodig is dan in eerste instantie verwacht. Binnen welk type prestatie de behandeling valt, wordt dus wel van tevoren ingeschat, maar kan pas achteraf definitief worden bepaald. Zo kan het voorkomen dat de prestatie bijvoorbeeld wijzigt van ‘basis kort’ naar ‘basis middel’. Indien hier sprake van blijkt te zijn, dan wordt dit eerst met u besproken. Verder vult u voor en na de behandeling een vragenlijst in waarin u uw klachten omschrijft, waardoor we inzicht krijgen in de veranderingen van uw klachten. Alle instellingen en praktijken voor de geestelijke gezondheidszorg werken met een soortgelijke vragenlijst, omdat dit een eis is van de zorgverzekeraars. In het geval van verzekerde zorg moet daarom ook informatie over het verloop van uw behandeling aangeleverd worden aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Deze informatie wordt gebruikt om behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg informatie te geven over hun prestaties in vergelijking met die van anderen. De informatie is volledig geanonimiseerd en is niet herleidbaar tot individuele personen die in behandeling zijn; kort gezegd, niemand weet wat u ingevuld heeft behalve u en uw behandelaar.