Vergoedingen

Basiszorg

Behandeling in de generalistische basis GGZ valt onder uw basiszorgverzekering. Psyche in Evenwicht voldoet aan alle eisen van de Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor bij de meeste zorgpolissen ongeveer 70-100% van de behandelingen vergoed wordt. De exacte vergoeding is afhankelijk van uw type zorgverzekering (natura, restitutie, combinatiepolis). Bij een restitutieverzekering heeft u recht op vrije keuze van uw zorgverlener en recht op 100% vergoeding. Hier vindt u meer uitleg over de verschillende zorgpolissen. Op www.contractvrijepsycholoog.nl vindt u een overzicht van de vergoedingen voor generalistische basis GGZ door de meest voorkomende verzekeraars. Helaas is dit overzicht niet altijd volledig en adviseren wij u vooraf zelf na te gaan bij uw verzekering wat de exacte vergoeding is.

Eigen risico

Houd er rekening mee dat de kosten van psychologische hulp onder het verplicht eigen risico van €385,- vallen. Dit bedrag betaalt u aan uw zorgverzekeraar. Indien u met uw zorgverzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken dan geldt dat afgesproken bedrag. De kosten van het eigen risico dat u dit kalenderjaar al bij een andere zorgverlener heeft gemaakt, hoeft u niet opnieuw te betalen.

Voorwaarden vergoeding

Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u in het bezit te zijn van een geldige verwijzing en moet uw diagnose onder de verzekerde zorg vallen. Zo hebben zorgverzekeraars onder andere de volgende diagnoses uitgesloten van vergoeding: aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, bepaalde seksuele stoornissen, specifieke fobie, werk- en studieproblemen, relatieproblemen. Dit wordt een onverzekerd product (OVP) genoemd. U kunt voor deze klachten wel bij Psyche in Evenwicht terecht, maar u krijgt dit dan niet vergoed van uw zorgverzekeraar. Indien u aanvullend verzekerd bent, zou u mogelijk voor een vergoeding in aanmerking kunnen komen. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om dit na te gaan.

Vergoeding per prestatie

Er zijn binnen de generalistische basis GGZ vier verschillende behandeltrajecten, ook wel ‘prestaties’ genoemd. De behandeling wordt door uw zorgverzekeraar vergoed per prestatie; één vast bedrag voor de gehele behandeling. De ernst, complexiteit, het beloop en de mogelijke risicofactoren van uw klachten bepalen de keuze voor de prestatie. Tijdens de intakeprocedure wordt op basis van uw klachten een inschatting gemaakt of u voor behandeling in de generalistische basis GGZ in aanmerking komt en welke prestatie het best bij uw klachten past.

Onverzekerde en particuliere zorg

Indien uw psychische klachten niet in aanmerking komen voor een verwijzing, of onder de hierboven genoemde uitgesloten diagnoses vallen, of wanneer u de behandeling zelf wilt betalen, mag deze worden aangeboden in de vorm van afzonderlijke gesprekken in plaats van in een volledig behandeltraject. Deze gesprekken worden aan u gefactureerd onder vermelding van 'onverzekerd product (OVP)'. Een onverzekerd product wordt niet vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. De kosten voor behandeling draagt u geheel zelf. Indien uw aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat uw verzekering wel een aantal gesprekken vergoedt. U kunt dit bij uw zorgverzekeraar voor uw specifieke situatie navragen. Als u contact met ons opneemt kunnen we u hierover verder informeren en adviseren.

Betaalwijze bij contractvrij werken

Psyche in Evenwicht heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De belangrijkste redenen hiervoor zijn meer aandacht voor de cliënt en bescherming van uw recht op uw privacy. Als er een contract afgesloten is met een zorgverzekeraar dient er namelijk inzage gegeven te worden in uw dossier. Contractvrij werken door Psyche in Evenwicht betekent voor u dat u de kosten van uw behandeling (geheel of gedeeltelijk) voorschiet en na afronding van de volledige behandeling zelf uw factuur declareert bij uw zorgverzekeraar. In geval van gedeeltelijke vooruitbetaling, betaalt u steeds aan het einde van de sessie een deel van de kosten middels een overboeking naar Psyche in Evenwicht. Indien er na afronding van de behandeling eventueel nog een resterend bedrag openstaat, dient u dit conform de betalingsvoorwaarden over te maken naar Psyche in Evenwicht.

Voor meer informatie over het contractvrij werken zie Contractvrije Psycholoog en Zorg voor Kwaliteit.