Behandeltarieven

Tarieven generalistische basis GGZ (GBGGZ)

Psyche in Evenwicht hanteert de maximumtarieven die jaarlijks worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor 2020 en 2021 zijn de tarieven en de indeling in prestaties als volgt:

Onverzekerde en particuliere zorg

Dit tarief wordt eveneens jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en bedraagt voor 2020 €110,27 en voor 2021 €114,41 per behandelgesprek van 60 minuten (45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd). Het intakegesprek duurt 90 minuten (60 minuten directe tijd en 30 minuten indirecte tijd) en kost in 2020 dan ook €165,41 en in 2021 €171,62. U ontvangt na iedere sessie een factuur.


Afspraak afzeggen of verzetten

Bent u verhinderd, dan dient u dit minstens 24 uur van tevoren telefonisch (bij geen gehoor spreekt u uw naam en de afspraakgegevens in) of via beveiligde e-mail aan ons te laten weten. Op deze manier kunnen wij de tijd nog voor iemand anders benutten. Als de afspraak niet minstens 24 uur van tevoren is afgebeld of verzet, brengen wij conform onze betalingsvoorwaarden €50,- bij u in rekening onder vermelding van ‘niet nagekomen afspraak’. Deze rekening wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.


No Show

Als u een afspraak niet nakomt zonder dat u zich heeft afgemeld heet dat no show. In dat geval nemen wij contact met u op met de vraag of u prijs stelt op een vervolgafspraak. Als u binnen 2 weken reageert kan de behandeling vervolgd worden. Als u niet binnen 2 weken reageert wordt de behandeling afgerond en aan u gefactureerd volgens de afgesproken ‘prestatie’, zodat u de factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De niet nagekomen afspraak wordt bij u conform onze betalingsvoorwaarden in rekening gebracht onder vermelding van ‘niet nagekomen afspraak’, kosten: €50,-. Deze rekening wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.