Aanmelding

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus vinden alle behandelingen via beeldbellen plaats.

Indien u last heeft van psychische klachten kunt u zich telefonisch (06-28267366) of via het contactformulier aanmelden. Er is twee keer per week een telefonisch spreekuur. Tijdens het spreekuur worden uw vragen direct behandeld. Indien u buiten het spreekuur belt of u zich via het contactformulier aanmeldt, wordt ernaar gestreefd om binnen twee werkdagen telefonisch contact met u op te nemen. Ongeacht hoe u zich aanmeldt, wordt u - indien u dit wenst - uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gesprek is een kosteloze screening van uw klachten en tevens om u te informeren over de werkwijze en de vergoeding voor uw specifieke situatie. Indien u besluit om bij Psyche in Evenwicht in behandeling te komen, wordt u ingeschreven en er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. U ontvangt vervolgens een email over de manier waarop Psyche in Evenwicht privacygevoelige informatie veilig verzendt. Ook ontvangt u een email met daarin de informatie die met u besproken is.

U wordt gevraagd om bij het kennismakingsgesprek uw eventuele verwijsbrief, een geldig legitimatiebewijs (een rijbewijs volstaat) en uw verzekeringsbewijs mee te nemen, zodat een eventuele inschrijving bij Psyche in Evenwicht voltooid kan worden. Indien u deze gegevens niet bij u heeft, wordt de inschrijving tijdens een eventuele intake afgerond.