Wachttijden

Momenteel (update 22-03-2021) is er een aanmeldstop. Dit houdt in dat er geen ruimte meer is voor het aannemen van nieuwe cliënten en er ook geen ruimte meer is om cliënten op een wachtlijst te plaatsen. De aanmeldstop is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar en is voor alle diagnoses gelijk.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).