Wachttijden

Er is een aanmeldstop en voorlopig worden geen nieuwe cliënten aangenomen of op de wachtlijst geplaatst (update 10-12-2021). De aanmeldstop is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar en is voor alle diagnoses gelijk.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).