Voor verwijzers

Behandelmethoden

Psyche in Evenwicht is een online praktijk die, naast het behandelen van psychische klachten zoals angst- en stemmingsklachten, gespecialiseerd is in de behandeling van mensen met hersenletsel en diens naasten. Uit een meta-analyse waarin 24 studies zijn onderzocht blijkt dat psychologische behandeling via beeldbellen effectief is voor het behandelen van verschillende psychische stoornissen (Varker et al., 2019; publicatie weergeven). De basis van behandeling binnen Psyche in Evenwicht is een online behandeling op maat, waarbij een keuze gemaakt wordt uit verschillende behandelmethoden passend bij de problematiek van de cliënt. Vanwege de jarenlange ervaring met mensen met fatische stoornissen en andere cognitieve problemen, is er veel expertise opgedaan in het passend maken van de evidence based behandelingen zodat deze zo goed mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van de cliënt. Hierbij worden online technieken toegepast uit de cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie, schematherapie en Acceptatie en Commitment therapie (ACT). Ook wordt gewerkt met online EMDR voor enkelvoudige psychotrauma. De behandeling kan naast het Nederlands ook worden uitgevoerd in het Engels en het Marokkaans-Arabisch.

Generalistische Basis GGZ

Psyche in Evenwicht levert alleen individuele psychologische zorg voor de problematiek van volwassenen binnen de generalistische basis GGZ. In de praktijk wordt alleen gewerkt met de prestaties Kort, Middel en Intensief. Psyche in Evenwicht levert geen zorg aan chronisch psychiatrische cliënten die nazorg behoeven.

Contra-indicaties

Bij Psyche in Evenwicht wordt er geen behandeling geboden aan cliënten bij wie sprake is van:

 • recente psychose;

 • ernstige persoonlijkheidsproblematiek;

 • verslavingsproblematiek;

 • ernstige agressieregulatieproblemen;

 • ernstige depressie;

 • suïcidaliteit;

 • regelmatig contact met de crisisdienst.

Twijfelt u aan de indicatie neem dan gerust veilig contact op voor overleg of via 06-28267366.

Psyche in Evenwicht heeft geen crisisdienst. Cliënten kunnen buiten de openingstijden van de praktijk en bij crises terecht bij de huisartsenpraktijk, de huisartsenpost of de spoedeisende eerste hulp.

Informatie over behandelverloop

Mocht bij intake blijken dat er binnen Psyche in Evenwicht geen passend aanbod is op de zorgvraag van de cliënt, wordt de cliënt terugverwezen naar de verwijzer, indien mogelijk met een passend advies. Indien de cliënt wel in behandeling kan worden genomen, wordt de verwijzer, tenzij de cliënt hiertegen bezwaar maakt, hiervan op de hoogte gesteld middels een intakebrief. Na afronding van de behandeling wordt de verwijzer hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief. Als een vervolgbehandeling nodig is, wordt hierover gericht advies gegeven aan de verwijzer.

Psychofarmaca

Psyche in Evenwicht heeft geen samenwerking met een psychiater. Als farmacotherapie geïndiceerd is, wordt er een beroep gedaan op de verwijzer.

Niet-gecontracteerd

Psyche in Evenwicht heeft vooralsnog geen contracten gesloten met zorgverzekeraars. De vergoeding door de zorgverzekeraar ligt ongeveer tussen de 70% en 100% van het totale bedrag, afhankelijk van de zorgpolis (natura of restitutie) die de cliënt gekozen heeft. Cliënten worden voorafgaand aan het intakegesprek geïnformeerd over de daadwerkelijke vergoeding.

Bereikbaarheid en aanmelding

Voor een directe doorverwijzing of voor overleg kan veilig contact met ons opgenomen worden met behulp van ZIVVER (klik hier om het veilig verwijzen/overleggen te starten) of via 06-28267366. Indien de voicemail wordt ingesproken, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. Wilt u een cliënt verwijzen naar Psyche in Evenwicht dan is het van belang dat u de volgende informatie op uw verwijzing zet:

 • AGB code verwijzer

 • NAW gegevens verwijzer

 • NAW gegevens cliënt/patiënt

 • Burger Service Nummer (BSN) cliënt

 • De vermoede DSM 5 stoornis die speelt

 • GB GGZ

 • Datum