Praktijkhouder

De praktijkhouder van Psyche in Evenwicht is dr. Hanane El Hachioui. Hanane heeft aan de universiteit van Leiden psychologie gestudeerd, met als specialisatie klinische en gezondheidspsychologie en afstudeerrichting neuropsychologie. Na haar afstuderen heeft ze promotieonderzoek gedaan op de afdeling neurologie aan het Erasmus MC. De focus van haar promotietraject lag op het onderzoeken van het herstel en de prognose van afasie bij patiënten gedurende het eerste jaar na de beroerte. Hanane heeft als eerste een model gemaakt, waarmee voorspeld kan worden hoe goed iemand met een afasie één jaar na de beroerte kan praten (www.speakmodel.com). Naast haar proefschrift heeft ze verschillende artikelen over mensen met hersenletsel geschreven (zie publicaties). Ook heeft ze gewerkt aan de ontwikkeling en normering van tests om afasie beter te diagnosticeren.

Tijdens haar promotietraject ontstond de passie voor het behandelen van mensen met hersenletsel en hun naasten. Hanane wilde mensen meer bieden dan alleen diagnostiek. Ze is daarom, na haar promotie in 2012, bij Rijndam revalidatie gaan werken als behandelend neuropsycholoog. Naast het behandelen is ze betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten gericht op de behandeling en begeleiding van mensen met een afasie. Ook begeleidt ze stagiaires en collega-psychologen. Binnen Rijndam heeft ze de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog gevolgd en in april 2016 afgerond. Ze staat sinds mei 2016 als GZ-psycholoog geregistreerd in het BIG-register (BIG-nummer 29920971125).

Vanzelfsprekend houdt Hanane haar kennis op peil door het volgen van diverse aanvullende vakopleidingen, het bijwonen van congressen en symposia en door aan de eisen voor herregistratie GZ-psycholoog te voldoen. Technieken worden toegepast uit de volgende therapiemethoden:

  • Cognitieve Gedragstherapie

  • EMDR voor enkelvoudig psychotrauma en is EMDR therapeut VEN

  • Vijfdaagse cursus Schematherapie

  • Behandeling van cliënten met een negatief zelfbeeld

  • Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)

  • Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)

De stijl die Hanane als behandelaar (en ook als persoon) hanteert kan getypeerd worden als direct, betrokken, transparant en zorgvuldig.

AGB-code zorgverlener: 94104348
AGB-code praktijk: 94063977